Opowiadania z wieczora i poranka
Stories from the evening and morning

text : Jerzy Moszkowicz, Justyna Bednarek
illustations: Anna Kaźmierak
publishers: Wydawnictwo Miejskie Posnania
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
2022
Back to Top